2022 © Kıbrısemlakmerkezi.com
yakınlaştırmayı etkinleştirmek için tıklayın
aranıyor
Hiç sonuç bulamadık
haritayı aç
Görüntüle Yol haritası Uydu Hibrit Arazi Lokasyonum Tam ekran Önceki Sonraki
Gelişmiş Arama
Arama sonuçlarınız

Şehir Plancıları Odası: Girne Emirnamesi Süreci İptal Edilmelidir

6 Ağustos 2016

Şehir Plancıları Odası Girne 2. Bölge Emirnamesi ile ilgili basın açıklaması yayınladı.Açıklamada Girne 2. Bölge Emirnamesi Değişikliği ile ilgili olarak yaşanan sürecin oda tarafından incelendiği ve hukuka aykırılığı tesbit edildiği savunuldu.
İyi İdare Yasası’na atıfta bulununan açıklamada “İdare, özel kişilere, hak ve çıkarlarını etkileyen idari işlemlerin hazırlığına ve uygulanmasının denetlenmesine uygun araçlarla katılma olanağı tanır.” ifadesine göre Şehir Planlama Dairesi özel kişilerin hak ve çıkarlarını etkileyen idarei işlemlerin hazırlığına ve uygulanmasına denetlenmesine uygun araçlarla katılma olanağı tanımamıştır.” denildi
Açıklamanın tamamı şöyle:
Girne 2. Bölge Emirnamesi Değişikliği ile ilgili olarak yasanan sürecin odamız tarafından incelenmiş ve hukuka aykırılığı tesbit edilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki gerekçeler çerçevesinde ilgili emirname değişikliği sürecinin iptali gerekmektedir. Bu gerekçeler;
· İyi İdare Yasası, (27-2013) 7. Madde 1. fıkrasında yer alan Tarafsızlık İlkesi’ne göre “İdare, eylem ve işlemlerinde tarafsız ve nesnel davranma yükümlülüğü altındadır.” cümlesinde yer alan ilkeye göre özellikle Zeyko bölgesinde yer alan bir otelin inşaasının Kahverengi Bölgeden Mavi Bölgeye dönüştürülmesi söz konusu yasasının ilgili maddesine aykırıdır.
· İyi İdare Yasası (27-2013) 11. Madde 1. fıkrasında yer alan Katılımcılık İlkesi’ne göre “İdare, özel kişilere, hak ve çıkarlarını etkileyen idari işlemlerin hazırlığına ve uygulanmasının denetlenmesine uygun araçlarla katılma olanağı tanır.” ifadesine göre Şehir Planlama Dairesi özel kişilerin hak ve çıkarlarını etkileyen idarei işlemlerin hazırlığına ve uygulanmasına denetlenmesine uygun araçlarla katılma olanağı tanımamıştır.
· İyi İdare Yasası (27-2013) 13. Madde 1. fıkrasında yer alan ” İdare açıklık ilkesine uygun faaliyette bulunur.” ifadesine göre Girne 2. Bölge Emirnamesi Değişikliği ile ilgili olarak açık ve şeffaf bir süreç yerine ilgili daire personelinin bile bilmediği bir süreç yaratmış. Ayrıca ilgili yerel yönetim ve bölgede yaşayan halk ile önceden herhangi bir görüş paylaşmamıştır.
· İmar Yasası (55/89) 38. Madde 1. fıkrasında yer alan “Bu Yasa altında tanımlanan her türlü plan, Yasada öngörüldüğü şekilde, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odasına kayıtlı Şehir plancıları ve/veya Şehir Plancılarının gözetim ve denetiminde, Şehir Plancılarının da yer alacağı teknik planlama ekibince hazırlanır.” ibaresinde de belirtildiği üzere Girne 2. Bölge Emirnamesi Değişikliği sürecinde herhangi bir şehir plancısının olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca Leymosun Kültür Evinde yapılan toplantıda Şehir Planlama Dairesi personeli arasından odamıza kayıtlı herhangi bir şehir plancısı bulunmadığı gözlemlenmiştir.
· Diğer önemli konu ise Girne Çatalköy İmar Planı çalışmaları resmiyet kazanmış ve Haziran 2015 tarihinden itibaren Şehir Planlama Dairesi bünyesinde bulunan planlama ekibi tarafından ilgili plan hazırlanma sürecine resmi olarak girmiştir. Bu kapsamda ilgili planı etkileyecek bir emirname değişikliği ilgili plan personeli tarafından halka duyrulmamıştır. Ayrıca plan çalışmaları sırasında emirname değişikliği Girne Çatalköy İmar Planının yapım süreci sekteye uğrayacaktır. İmar Yasasında belirlenen planlama süreci içerisinde “Genel İmar Emri” veya “Özel İmar Emri” uygulaması ilgili plan sürecinde bilimsel doğrulara oturtularak gelecekteki planı etkilemeyecek şekilde olması gerekmetekdir.
· Son olarak Girne 2. Bölge Emirnamesi Değişikliği kapsamında öngörülen değişiklik veya düzenlemelerin Alsancak Belediyesi, Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi tarafından resmi olarak incelenmediği yapılan toplantıda ortaya çıkmıştır. Herhangi bir görüş alınması gerçekleştirilmemiştir. Resmi olarak bir yazışma mevcut değildir. Eğer resmi yazışmalar var ise bunların halkımız ile paylaşılması gerekmektedir. Bu anlamda yerel yönetimlerle birlikte katılımcılık ilkesi yine ihlal edilmiştir.
Tüm yukarıda belirtilenler ışığında Girne 2. Bölge Emirname değişikliği sürecinin Girne İmar Planı sürecini baltalayacağı açıktır. Bu süreçte hukuka aykırı ve belirli kişilerin veya yatırımların desteklenmesi anlamında yapılması planlanan değişikliklerin yalnızca özel kesimlere yönelik yapılması imar planı süreçlerine ve meslektaşlarımıza olan güveni sarsmaktadır.
Yapılan toplantı sürecinde görülüyor ki odamıza ait hiçbir üye sunumlarda bulunmamış ve süreç ile ilgili herhangi bir bilgileri olmadığı açıktır. Bu kapsamda tüm üyelerimizin özel maksatlarla yapılacak olan emirname değişikliklerine imza atmamaları adına yeniden çağırı yapıyoruz.
Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu(a)
Merter Refikoğlu


En güncel haberlere erişmek için mail listemize abone olun

Listeleri Karşılaştır