2022 © Kıbrısemlakmerkezi.com
yakınlaştırmayı etkinleştirmek için tıklayın
aranıyor
Hiç sonuç bulamadık
haritayı aç
Görüntüle Yol haritası Uydu Hibrit Arazi Lokasyonum Tam ekran Önceki Sonraki
Gelişmiş Arama
Arama sonuçlarınız

İnşaat All Risk Sigortası nedir?

19 Haziran 2018

İnşaat All Risk Sigortası; yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde , doğa , teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesinin güvence altına almaktadır.İnşaat all risk sigortası, bina, yol, köprü, fabrika, hastane, baraj vb. inşaat faliyetlerinizi yangın, yıldırım, infilak, deprem, hırsızlık, sel su baskını, grev lokavt ve halk hareketleri, terör olayları, yer kayması, taşıt çarpması vb. birçok riske koruyan sigorta poliçesidir.

İnşaat All Risk Sigortası yapım halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut, otel, işyeri vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal-mülkün kaybını veya hasarını tazmine eden sigorta anlaşmasıdır. inşaat all risk sigortası yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hali hazırda var olan bir mülke eklenecek bazı bölümlerle sınırlı da olabilir.

İnşaat All Risk Sigortası poliçelerine ayrıca 3. şahısların mallarına ve canlarına verilebilecek zararlar ile işçilerinizin başına gelebilecek iş kazaları için de ilave teminatlar eklenebilir.

İnşaat All Risk Sigortası poliçelerinde hasarınızın giderilmesi için inşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebeplerin de inşaat all risk sigortası poliçenizin teminatları arasında yer alıyor olması gereklidir.

İnşaat All Risk Sigorta bedelini, inşaat konusu malzeme ve işlerin (varsa gümrük, vergi, resim ve harçlar ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) değeri ile ayrıca teminat verilmişse inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve inşaata yardımcı yapıların cari piyasa değeri oluşturur. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer. inşaat all risk sigortası hesaplama. inşaat all risk sigortalarında istenirse ek prim karşılığında, enkaz kaldırma, 3. şahıs mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye, bakım devresi, grev, lokavt, terör, deprem risklerine karşıda teminat alınabilir. Maddelere göre sıralamak gerekirse;

İnşaat (All Risk) Poliçesi Güvence Kapsamı

-Yangın, yıldırım, infilak,hava taşıtlarının çarpması,yangınla mücadele önlemlerinin neden olduğu hasarlar,

-Sel ve su baskını,yağmur, kar, çığ, fırtına,

-Deprem, yer kayması,toprak çökmesi, kaya düşmesi,

-Hırsızlık, Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar.

İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar

Enkaz kaldırma

İnşaat makineleri

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk

İşveren Sorumluluk

Ferdi Kaza

Mevcut yapılar, şantiye tesisleri,grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm,

Bakım devresi.

İnşaatta sigortalanan yapı elemanlarının sayısal ve/veya boyutları itibariyle metre, metrekare veya metreküp gibi tanımlamaları poliçede bulunmalıdır.

İnşaat All rRsk Sigortası’nda yapısal elemanların, inşaat sözleşmesinde, plan ve projede öngörülen nicelik ve nitelik ölçüleri içinde bildirilip bildirilmediği kontrol edilmelidir.

inşaat all risk sigortalarında poliçenizin teminatları, muafiyet oranları, geçici kabul ve kesin kabul sonrası bakım devresinin bulunması ve isteniyorsa inşaat makineleri, şantiye tesisleri vb. teminatlar mutlaka kontrol edilmelidir.


En güncel haberlere erişmek için mail listemize abone olun

Listeleri Karşılaştır