Dil/Language

Kıbrıs inşaat sektöründe yeni kriz! İskele, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi Emirnamesi yürürlüğe girdi!

İmar planı yok, yeni bir emirname krizi kapıda... Kıbrıs inşaat sektörünün hızla gelişen bölgesi İskele ve Gazimağusa için yepyeni bir düzenleme geldi. İşte detaylar.
Haber Tarihi: 10-12-2018

Kıbrıs Emlak Merkezi:

Kısa süre önce gündeme geldi. O kısa sürede bile çok tartışıldı, büyük tepki çekti. Fakat sonuç değişmedi.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgeleri için de köklü bir imar planı yerine, emirnameyi tercih etti hükümet.

Ve Kıbrıs inşaat sektöründe keskin bıçak etkisi yaratan emirname, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Emirnameye konan ek bir maddeyle, emirnamenin yürürlük süresi düzenlendi ve her hâlükârda 31.12.2019 tarihinde yürürlükten kaldırılacağı ifade edildi.

Emirname hakkındaki duyuru şu şekilde:

“Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi, bugün 10/12/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Emirnamenin yürürlüğe girmesinden önce, taslağın halkın katılımına sunulduğu19/11/2018 tarihindeki danışma toplantısında alınan sözlü görüşler ve sonrasında Şehir Planlama Dairesi’ne, çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yazılı görüşler (97 görüş) çerçevesinde taslak emirname revize edilerek halkın katılımından çıkan ortak ve dengeli sonuçlar yürürlüğe giren emirnameye yansıtılmıştır.

İşbu Emirnameye konan bir madde ile, emirnamenin yürürlük süresi düzenlenmiş, Ülkesel Fizik Planı’nın hedef, starateji ve politikaları kapsamında hazırlanmakta olan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı yürürlüğe girinceye kadar her hal ve karda 31/12/2019 tarihinde yürürlükten kalkacağı kayıt altına alınmıştır.

Bu madde ile emirnamenin esas amacının plan hazırlanıncaya kadar imar planı çalışmalarını güvence altına almak olduğu ve emirnamenin kalıcı bir düzenleme olmadığı teyit edilmiştir. Bu emirname ile, imar planı yürürlüğe girinceye kadarki sürede kamu yararı için;

- Kentleşme maliyetini artırıcı, doğal çevreyi tahrip eden, otomobil bağımlı, dağınık, parçacı, yaygın ve yollar boyu yapılaşma eğilimi gösteren bölgenin toparlanması ve dengeli gelişmenin sağlanması, - Yerleşimlerin karakterlerini ve konut alanlarının bütünlüğünün korunması,

- Zengin doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın korunmasınısağlanması, - Sulak alanlar ve orman alanlarının korunması,

- Verimli tarımsal alanların belirlenerek tarımsal üretimin devamınınsağlanması, - Sağlıklı, işlevsel, adil, güzel, ekonomik, güvenli, kimlikli, yerel ölçeği, özgünkimliği ve özellikleri korunmuş, yaşanabilir yaşam alanları yaratılmasını vegelişmesinin sağlanması,

- İskele bölgesinin turizmden alması gerekli payı alamadığı sebebi ile bölgeyegetirilecek yatırımların ÜFP kapsamında dengeli ve sürdürülebilir kalkınmamodeli ile birlikte yaratılmasının sağlanmasına çalışma yapılması zemininin yaratılması,

- Yeniboğaziçi’nin ‘sakin şehir’ olma özelliğini koruyup geliştirmesine yönelik dengeleyici bir planlama yapılmasının sağlanması,

- Gazimağusa – İskele Bölgesi’nde yeni gelişme fırsatları sunularak, bölgenin ekonomik faaliyet, konut ve gerekli hizmet alanlarının altyapı ile birlikte oluşması çalışmalarının sekteye uğramaması için gerekli düzenlemenin yapılması,

- Yapılacak gelişmelerde, trafo, su, atık, atık su, kamu yolu, otopark benzerikamusal alanların ayrılmasının sağlanması,

- Dere yatağı ve/veya su arkı ve çevresinin korunması, çocuk oyun alanı, parkve benzeri ortak yeşil alanların ayrılmasının sağlanması, - Gelecekteki gelişmelerin genel planlama çerçevesi ile ‘gelişmelerin’ hedef, ilke ve sınırını, kural ve koşullarını belirlemek ve kullanımı akılcı bir şekilde yapmak maksadı ile hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bu amaçlarla hazırlanmış olan emirnamenin yürürlüğünden önce, iyi niyetle proje hazırlayan yatırımcı kişi veya kurumların hak kaybına uğramalarının önlenmesi ve suistimal olasılığını bertaraf edebilmek maksadıyla da düzenleme yapılmıştır.

Şehir Planlama Dairesi, emirnamenin yürürlüğe girmesine paralel, plan çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek, her disiplinden katılımcının planlama sürecine dahil olacağı, uzman kadroların planlama ekibiyle birlikte çalışacağı, bölge halkının ve yerel yönetimlerin katılımı ile tamamlayacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz.”