• Haber Ara
Dil/Language

Sigorta Yaptırırken 7 Başlığa Dikkat!

07.06.2017 00:38:38

Kıbrıs Emlak Merkezi’nden herkese selamlar.

Bir önceki yazımda sizlere genel bir sigorta tanımı yapmıştım. Kelime anlamını, ihtiyacın doğuşunu ve kullanım alanlarını sıralamıştım.

Bu sefer ise doğru bir sigorta için dikkat etmeniz gerekenleri 7 ayrı madde olarak paylaşacağım.

SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER / 1

- Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalının beyan esasına, beyanına göre düzenlenmektedir. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde teminatları içermesi için sigorta danışmanına/şirketine tam ve doğru bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde, sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.

- Doğru eksiksiz bilgi verilmesi

SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER / 2

- Poliçenizi mutlaka okuyunuz.
Sigorta poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların hak ve yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir.

- Bu genellikle atlanılan bir durum maalesef,sigortacınızla  poliçe içeriği üzerine  bir toplantı yapabilirisniz.

SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER / 3

- Sigorta genel şartlarını inceleyiniz.
Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından poliçe ekinde sigorta ettirene verilmektedir.

-Söz konusu genel şartların, satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman ileride karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.


SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER / 4

- Sigorta teminatının kapsamını tam olarak inceleyiniz.
Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde bilgi edinilmelidir.

- Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen sigortacınız konuyu danışın.


SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER / 5

- Sigorta poliçelerinde sigortalı aleyhine olmamak ve genel şartların hükümlerini daraltmamak kaydıyla özel şartlar yer alabilir. özel şartlar, her riske ve poliçeye özel olarak kaleme alınabileceği için sigortalının, poliçesinde yer alan özel şart hükümleri hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

 • Genellikle manuel yazılan, poliçe içerisine eklenmesinde sakınca olamdığı durumlarda onayla yazılır.


  SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER / 6

  - Sigorta teminatı, aksi belirtilmedikçe sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksitin ödenmesiyle başlamaktadır.
 • - Bu da maalesef gözden kaçan ve sorun olarak karşımıza çıkan bir Sözleşemelerde net bir şekilde belirtilmektedir.  Poliçe  peşinatın/ilk ödemenin girilmesiye aktif olur, vadeleri gelen ödmelerin yapılmasıyla  aktifliği devam eder. 

  SİGORTA YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER / 7

  - Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasına dikkat ediniz.
  Bazı sigorta poliçeleri müşterek sigorta (sigorta bedelinin poliçede belirtilen belli bir yüzdesinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalıyla müşterek olarak yapılması) ve/veya muafiyet (hasarın, poliçede önceden belirtilmiş, sigorta bedeli üzerinden bulunacak bir oranda veya tutarda sigorta şirketi tarafından tazmin edilmeyeceği) uygulamaları bulunmaktadır. 

 

 • Müşterek sigorta ve muafiyet uygulamalarında sigortalının ödeyeceği prim tutarından indirim yapılmaktadır. Dolayısıyla, sigortalının poliçenin düzenlenmesi aşamasında ödeyeceği prim tutarını ve sonrasında hasar anında alacağı tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müşterek sigorta uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarını bilmesi büyük önem taşımaktadır.

  DİLEK KURNAZ
  SİGORTA UZMANI

Dilek KURNAZ

dilek.kurnaz@kibrisemlakmerkezi.com

Ben Dilek Kurnaz, İzmir doğumluyum. İktisat Fakültesi ve İşletme Fakülteleri’nde lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra SPK’ya bağlı menkul kıymetler sektöründe çalışma hayatına başladım. Kuzey Kıbrıs’ta özel sektör ve bankacılık deneyiminden sonra 11 yılı aşkın süredir Sigorta Uzmanlık kariyerine sahibim ve bu sektördeki çalışmalarımı başarıyla sürdürüyorum.

İş hayatımın yanısıra ruhumu  besleyen, geliştiren tiyatro ve yoga hayatımın vazgeçilmez bir parçası… 9 yıldır GİBETSU ve Çatalköy Belediye Tiyatrosu ekibinde oyunculuk yapıyor, son 4 yıldır da Yoga Allianz’a bağlı olarak yoga eğitmeniliğine devam ediyorum. Ayrıca Jcı Kuzey Kıbrıs'ta da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alıyorum.

Yazar'a Soru Sor:

Soru Sor

Sorulan Sorular (0)