• Haber Ara
Dil/Language

Bölge planı nedir? - Kıbrıs Emlak Merkezi

Kuzey Kıbrıs emlak sektöründe oldukça duyulan bölge planı ne demek? Bölge planının amaçları neler? Bölge planıyla ilgili merak ettikleriniz, Kıbrıs Emlak Merkezi’nde…
Haber Tarihi: 06-12-2018

Kıbrıs Emlak Merkezi:

Bölge planı nedir?

“Bölge planı”; gelişme olanakları, sektörel hedefleri, sosyo-ekonomik faktörleri, ulaşım ağı, altyapı ve çevre dağılımını göz önünde bulundurarak kentteki oturma bölgeleri, ticaret bölgeleri, sanayi bölgeleri ve endüstriyel bölgelerin belirtildiği makro düzeydeki yerleşim planlarına deniyor.

Bölge planının amacı ne?

Bölge planı, bölge kaynaklarının daha iyi bir geleceğe ulaşma yönünde harekete geçirilmesinde kullanılan bir araç. Bölgenin gelecek tasavvuru, bugünkü durumu ve kaynakları ile bu kaynakların ne şekilde kalkınma amaçlarına hizmet edeceği, bölge planının temel odağını oluşturur.

Bölge planının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

*Bölgenin sosyo-ekonomik ve fiziksel durumunu anlamak,

*Yerel dinamikleri ve içsel potansiyelleri değerlendirmek,

*Katılımcılığı ve işbirliğini artırmak,

*Yerel kalkınmayı teşvik etmek,

*Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek,

*Üst ve alt ölçekli planlar arasında uyumu ve bütünlüğü sağlamak,

*Bölgenin ortak vizyonunu oluşturmak,

*Bölgedeki sektörlerin ve alt bölgelerin rekabet gücünü harekete geçirmek,

*İleriye yönelik hedeflere ulaşmada bölgeye rehberlik etmek.